Komunita Emanuel Podcast

V prvej sérii podcastu vás pozývame na dobrodružnú cestu, na ktorej budeme spoločne objavovať vďačnosť. / Čo to je vlastne vďačnosť? / Ako byť vďačný v čase skúšky? / Prečo je vďačnosť dôležitá? / Ako pestovať postoj vďačnosti vo všedný deň? - Sedem častí pre vás pripravili členovia Komunity Emanuel v spolupráci s Godzone Academy. Celý kurz si môžete bezplatne pozrieť aj na https://www.godzoneacademy.sk/kurz/cesta-vdacnosti/ V druhej sérii prinášame audio nahrávku knihy Oheň a nádej o zakladateľovi Komunity Emanuel Pierrovi Goursatovi a prvých rokoch nášho spoločenstva.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Saturday May 21, 2022

Pierre Goursat nemal v sebe nič zo svätca vhodného do výklenku. Mal svoje nedostatky a nedokonalosti. Niektorí ľudia dokonca videli iba tie. Vyvstáva otázka, či sa v starosti o pokoru on sám neusiloval prikryť svojou biedou ako plášťom. V úplných počiatkoch Komunity viackrát povedal Martine: "Som iba červík," narážajúc tak na istú stať z Písma, ktorú však nevedel presne zaradiť.

Saturday May 21, 2022

Pierre Goursat neprestajne striehol na každú príležitosť ohlasovať Ježiša Krista. Pri stretnutí s akýmkoľvek človekom hľadal všetky prostriedky, aby mu dal spoznať Božiu lásku a milosrdenstvo.

Saturday May 21, 2022

Počas celého obdobia rastu Komunity veľmi pomáhali modlitby a ochrana prvých bratov a sestier, ktorí sa vrátili k nebeskému Otcovi. Napredovali sme vo viere a vo chválach, ale nechýbali ani rozpory. Podobne ako v Betleheme, prístrešie nebolo vždy najlepšie a občas bolo potrebné ujsť do Egypta a vyčkať lepšie časy. Takto bolo možné prekonať rozličné prekážky.

Saturday May 21, 2022

Ak sa pokladá geografická rozmanitosť Komunity Emanuel za veľkú, tak rozmanitosť životných stavov, ktoré ju tvoria, nie je o nič menšia. Pierrovi na nej veľmi záležalo. Napokon taká bola od založenia Emanuela jedna z fundamentálnych intuícií.

Saturday May 21, 2022

V priebehu roka 1975 Claude a Danielle Prouxovci zachytili volanie opustiť Paríž, aby položili základy niečoho duchovného. Claude povedal: "Pochopili sme, že nemusíme svoj úmysel uskutočniť celkom sami, lebo máme bratov a to je pre nás časť prijatej milosti." Povedali to Pierrovi. Bol prekvapený. Najskôr nechápal, prečo túžia odísť, zatiaľ čo v Paríži je tak veľa práce. No povedal: "Musím sa na to pozrieť. Ideme sa modliť." Pierre ukončil modlitbu slovami: "To Duch Svätý vás posiela. Choďte." Stále však nerozumel, čo chce Duch Svätý docieliť.

Saturday May 21, 2022

Zatiaľ čo sa Emanuel rozvíjal ako spoločenstvo modlitbových skupín, ktoré mali tie isté milosti a jeden spoločný tím pre animáciu, začalo koncom roka 1974 nenápadne vznikať niečo nové. Už zopár mesiacov Pierre Goursat zhromažďoval niekoľko bratov a sestier a navrhol im životný rámec orientovaný na modlitbu a duchovné prehĺbenie. Viacerí uvažovali o zasvätenom živote, iní o kňazstve a napokon iní o živote v apoštoláte.

Saturday May 21, 2022

Od februára 1972 Pierrov život už viac nebude patriť jemu. Zmocní sa ho Duch Svätý, aby s ním začal veľké dielo. Uskutoční sa to však kolektívnym spôsobom. Dostane bratov a sestry, ktorých mal na mysli už celé roky predtým. Takýmto spôsobom sa jeho dobrodružstvo prepojí s mnohými osudmi, stane sa niečím spoločným. Odteraz už nemožno o Pierrovi hovoriť oddelene od iných ľudí.

Saturday May 21, 2022

Pierre Goursat sa narodil v Paríži 15. augusta 1914, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Zomrel v Paríži 25. marca 1991 na sviatok Zvestovania Pána, ktorý bol v tom roku zároveň pondelkom Veľkého týždňa uvádzajúcim udalosti Veľkej noci. Celý jeho život bol vložený medzi dva mariánske sviatky a zároveň do Paríža - mesta, ktoré vrúcne miloval.

Saturday May 21, 2022

Úvod do knihy Oheň a nádej - Životopis zakladateľa Komunity Emanuel Pierra Goursata

Saturday May 21, 2022

Pierre Goursat (1914 - 1991) ako devätnásťročný prežil osobné stretnutie s Bohom a od toho momentu v sebe vnímal povolanie zasvätiť svoj život Bohu a byť adorátorom Eucharistie uprostred sveta. Žil v Paríži obyčajným životom mnohých ľudí, s ktorými sa stretával, s ktorými pracoval, s ktorými sa priatelil a ktorým túžil ukazovať cestu k Bohu. V časoch, keď ľudia zabúdali na Boha a kostoly sa nielen vo Francúzsku vyprázdňovali, on zostal verný a v tichosti adoroval Ježiša prítomného v Eucharistii. A Boh ho postupne pripravoval na dielo, ku ktorému ho pozval: aby ľuďom uprostred tohto sveta svedčil o jeho blízkosti a pomáhal im znova nájsť cestu k nemu.

Image

Komunita Emanuel

Komunita Emanuel je medzinárodné katolícke spoločenstvo uznané Svätou stolicou ako verejné združenie veriacich. Charizma Komunity Emanuel je daná už jej menom, ktoré znamená „Boh s nami“. V tajomstve vtelenia nám Boh ukazuje svoje srdce horiace láskou, aby sme ho mohli adorovať, zakúšať súcit a evanjelizovať. Členovia Komunity Emanuel sú spojení skrze spoločnú a pravidelnú angažovanosť, ale nežijú pod jednou strechou. V súčasnosti má Komunita viac ako 11500 členov v 60 krajinách na piatich kontinentoch, z toho 275 kňazov a 225 zasvätených osôb.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean