Komunita Emanuel Podcast

V prvej sérii podcastu vás pozývame na dobrodružnú cestu, na ktorej budeme spoločne objavovať vďačnosť. / Čo to je vlastne vďačnosť? / Ako byť vďačný v čase skúšky? / Prečo je vďačnosť dôležitá? / Ako pestovať postoj vďačnosti vo všedný deň? - Sedem častí pre vás pripravili členovia Komunity Emanuel v spolupráci s Godzone Academy. Celý kurz si môžete bezplatne pozrieť aj na https://www.godzoneacademy.sk/kurz/cesta-vdacnosti/ V druhej sérii prinášame audio nahrávku knihy Oheň a nádej o zakladateľovi Komunity Emanuel Pierrovi Goursatovi a prvých rokoch nášho spoločenstva.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Friday Mar 11, 2022

Pozývame vás na dobrodružnú cestu, na ktorej budeme spoločne objavovať vďačnosť.

Friday Mar 11, 2022

Vydajte sa s nami na cestu za poznaním daru vďačnosti, ktorá má v sebe čaro budovať v nás krásu a citlivosť na každodenné podnety byť vďačnými ľuďmi v každý čas bez ohľadu na našu náladu, či vonkajšie okolnosti.

Friday Mar 11, 2022

...pri všetkom vzdávajte vďaky... (1 Sol 5,18) Priatelia, začíname jedno veľké dobrodružstvo a spoločne vykračujeme na cestu, na ktorej budeme objavovať moc vďačnosti na náš život, na naše medziľudské vzťahy i na náš vzťah s Bohom. Vďačnosť znamená uvedomiť si, že som dostal nejaké dobro, ktoré sa ma dotklo, dojalo ma, a to ma vedie poďakovať autorovi tohto dobra.

Saturday Mar 12, 2022

"O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.“ Urobme ďalší krok, ktorým je naučiť sa rozvíjať trvalú cnosť vďačnosti v nás. Inými slovami: naučíme sa ako na to, aby sa vďačnosť stala súčasťou môjho ja - môjho zmýšľania, môjho konania, môjho charakteru.

Saturday Mar 12, 2022

Dnes budeme hovoriť o troch pravdách, ktoré nám pomôžu nadobudnúť takýto trvalý postoj vďačnosti: 1. Boh je dobrý a má veci pod kontrolou. 2. Boh má veci pod kontrolou aj vtedy, keď sa nám zdá, že nemá. 3. Boh má veci pod kontrolou aj vtedy, keď ja nie.

Saturday Mar 12, 2022

Je absolútne nevyhnutné naučiť sa prežívať vďačnosť voči sebe samému. V Prvom liste Korinťanom Pavol neváha napísať: Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.“ (1Kor 15,10) Takto je vďačný človek vnútorne bohatý.

Sunday Mar 13, 2022

Dnes si povieme, prečo je dôležité mať kontrolu nad svojim vnútrom, predstavíme si 4 úrovne na ceste k vďačnosti a povieme si niečo o 4 hlavných nepriateľoch vďačnosti. Ktorý je ten tvoj? Ľutovanie, strach, netrpezlivosť alebo životné starosti?

Sunday Mar 13, 2022

Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká, všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosťou dosiahneme všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba: Jedine Boh stačí! Zdvihni svoje myšlienky do nebies, neboj sa ničoho. Choď za Ježišom s veľkým srdcom a nech príde čokoľvek, nech ťa nič neľaká.

Sunday Mar 13, 2022

"Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28) Je vôbec možné byť vďačný, aj keď sme skúšaní? Zdá sa to byť nemožné, pohoršujúce. A predsa je to pravdepodobne najvyšší stupeň vďačnosti. V závere našej cesty budeme spoločne uvažovať nad pohoršením zo zla a učiť sa štyrom postojom, ako žiť vďačnosť v čase skúšky.

Saturday May 21, 2022

Pierre Goursat (1914 - 1991) ako devätnásťročný prežil osobné stretnutie s Bohom a od toho momentu v sebe vnímal povolanie zasvätiť svoj život Bohu a byť adorátorom Eucharistie uprostred sveta. Žil v Paríži obyčajným životom mnohých ľudí, s ktorými sa stretával, s ktorými pracoval, s ktorými sa priatelil a ktorým túžil ukazovať cestu k Bohu. V časoch, keď ľudia zabúdali na Boha a kostoly sa nielen vo Francúzsku vyprázdňovali, on zostal verný a v tichosti adoroval Ježiša prítomného v Eucharistii. A Boh ho postupne pripravoval na dielo, ku ktorému ho pozval: aby ľuďom uprostred tohto sveta svedčil o jeho blízkosti a pomáhal im znova nájsť cestu k nemu.

Image

Komunita Emanuel

Komunita Emanuel je medzinárodné katolícke spoločenstvo uznané Svätou stolicou ako verejné združenie veriacich. Charizma Komunity Emanuel je daná už jej menom, ktoré znamená „Boh s nami“. V tajomstve vtelenia nám Boh ukazuje svoje srdce horiace láskou, aby sme ho mohli adorovať, zakúšať súcit a evanjelizovať. Členovia Komunity Emanuel sú spojení skrze spoločnú a pravidelnú angažovanosť, ale nežijú pod jednou strechou. V súčasnosti má Komunita viac ako 11500 členov v 60 krajinách na piatich kontinentoch, z toho 275 kňazov a 225 zasvätených osôb.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320